Ankieta do wyceny

ANKIETA DO WYCENY

Dziękuję za zainteresowanie naszym zapytaniem.

Cena za świadczone przez nas usługi jest uzależniona od czasu jaki musimy poświęcić na rzetelne rozliczenie Państwa firmy.Czas ten uzależniony jest od wielu czynników, dlatego żeby przygotować dla Państwa szczegółową ofertę potrzebujmy kilku podstawowych informacji:

Rodzaj prowadzonej działalności: (*)

handlowaprodukcyjnausługowainna

Forma prowadzonej działalnosci gospodarczej: (*)

osoba fizycznaspółka prawa handlowegospółka cywilnastowarzyszenie/fundacjainna

Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej: (*)

księga handlowaksięga przychodów i rozchodówewidencja ryczałt

Płatnik VAT: (*)

taknie

ilość dokumentów księgowych: (*)

ilość właścicieli: (*)

ilość zatrudnionych na umowę o pracę: (*)

ilość zatrudnionych na umowę zlecenie: (*)

ilość zatrudnionych na umowę o dzieło: (*)

Twoje imię i nazwisko (*)

Twój e-mail (*)

Telefon

Uwagi

Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.