Księgowość on-line

Dostęp do systemu księgowego on-line

Każdy z klientów ma dostęp do bezpłatnego modułu, który umożliwia wgląd do jego danych finansowych dzięki systemowi CDN Optima i umożliwia:

  • przeglądanie wybranych zestawień księgowych
  • generowanie zestawień obrotów i sald
  • kontrolę rozrachunków z kontrahentami
  • dostęp do informacji o wysokości podatków, itp.

Istnieje możliwość wydruku wybranych zestawień i operacji lub zapisu ich w formacie Excel oraz PDF.

Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.