KSIĘGA KPiR

W ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i związanej z nią książki przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi:

  • wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego
  • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)
  • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-5/PIT-5L
  • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb Klienta
  • przygotowywanie obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi
  • sporządzanie raportów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
  • przygotowywanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej na potrzeby banku
  • reprezentowanie Klienta przed organami US, GUS itp.
  • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących jego działalności
  • odbiór dokumentów od Klienta