POZOSTAŁE USŁUGI

Poza bieżącą obsługą księgowo kadrową oferujemy również dodatkowe usługi w zakresie naszych kompetencji. Lista tych usług nie jest zamknięta i może obejmować inne wspólnie uzgodnione działania:

  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • windykacja należności
  • przygotowanie biznes planów
  • przygotowanie polityki rachunkowości
  • przygotowanie wniosków VZM (zwrot VAT za materiały budowlane)
  • opracowanie wniosków kredytowych
  • rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą
  • archiwizacja – odpłatne przechowywanie dokumentów księgowych. Koszt archiwizacji wynosi (7zł netto/rok/segregator)
  • utylizacja dokumentów (3 zł netto/ segregator)