Ryczałt

W ramach obsługi księgowej ryczałtu od przychodów oferujemy Państwu poniższy zakres usług:

  • wprowadzanie dokumentacji księgowej do ewidencji przychodów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego
  • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)
  • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PPE
  • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb Klienta
  • przygotowanie obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi
  • sporządzanie raportów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
  • przygotowywanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej na potrzeby banku
  • reprezentowanie Klienta przed organami US, GUS itp.
  • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących jego działalności
  • odbiór dokumentów od Klienta