Archiwizacja

Zdajemy sobie sprawę ile trudności przysparza przechowywanie dokumentów przez pięć pełnych lat, dlatego możecie Państwo skorzystać z naszej pomocy. Dla Państwa wygody udostępniamy usługi archiwizacji, w zakresie której oferujemy odpłatne przechowywanie dokumentów księgowych. Koszt archiwizacji wynosi (7zł netto/rok/segregator).

Po upływie wymaganego czasu, możecie Państwo zlecić nam zniszczenie dokumentów lub je odebrać. Ponadto macie Państwo możliwość przekazać nam do utylizacji dokumenty, które były archiwizowane we własnym zakresie (3 zł netto/ segregator).

Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.