Pozostałe usługi

Poza bieżącą obsługą księgowo kadrową oferujemy również dodatkowe usługi w zakresie naszych kompetencji. Lista tych usług nie jest zamknięta i może obejmować inne wspólnie uzgodnione działania:

  • wyprowadzanie zaległości księgowych
  • windykacja należności
  • przygotowanie biznes planów
  • przygotowanie polityki rachunkowości
  • przygotowanie wniosków VZM (zwrot VAT za materiały budowlane)
  • opracowanie wniosków kredytowych
  • rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą
Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.