Ryczałt

W ramach obsługi księgowej ryczałtu od przychodów oferujemy Państwu poniższy zakres usług:

 • wprowadzanie dokumentacji księgowej do ewidencji przychodów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych (m.in. ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia)
 • sporządzanie wszelkich deklaracji dla urzędów skarbowych oraz wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PPE
 • tworzenie raportów i zastawień według indywidualnych potrzeb Klienta
 • przygotowanie obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi
 • sporządzanie raportów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • przygotowywanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej na potrzeby banku
 • reprezentowanie Klienta przed organami US, GUS itp.
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących jego działalności
 • odbiór dokumentów od Klienta
 • dostęp on-line do ewidencji przychodów
Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.