Wycena

Cena za świadczone przez nas usługi jest uzależniona od czasu jaki musimy poświęcić na rzetelne rozliczenie Państwa firmy.
Czas ten uzależniony jest przede wszystkim od następujących czynników:

 • formy prawnej firmy
 • występowania transakcji zagranicznych
 • ilość posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • występowania środków trwałych w budowie, inwestycji
 • występowania umów kredytowych i leasingowych w złotych i w walutach obcych
 • występowania pożyczek od udziałowców, właścicieli
 • konieczności badania sprawozdania finansowego oraz sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • rozliczania dotacji UE lub innych dotacji i subwencji
 • raportowanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

W celu ustalenia optymalnego zakresu usług oraz wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu.


Poproś o wycenę – wypełnij ankietę

Przykładowe pakiety usług znajdziecie Państwo poniżej:

Nowa Firma:
ryczałt ewidencjonowany

100 zł/m-c

 • Do 10-ciu dokumentów księgowych
 • Opłata zawiera obsługę ZUS właściciela
 • Rozliczenie podatku VAT
 • Dostęp on-line 24/7 do danych finansowych, informacji o wysokości podatków
 • Bezpłatny program do wystawiania faktur sprzedaży
 • Pierwsze 3 miesiące obsługi księgowej za 50% ceny dla otwierających działalność

Nowa Firma:
księga przychodów i rozchodów

150 zł/m-c

 • Do 10-ciu dokumentów księgowych
 • Opłata zawiera obsługę ZUS właściciela
 • Rozliczenie podatku VAT
 • Dostęp on-line 24/7 do danych finansowych, informacji o wysokości podatków
 • Bezpłatny program do wystawiania faktur sprzedaży
 • Pierwsze 3 miesiące obsługi księgowej za 50% ceny dla otwierających działalność

Nowa Firma:
księga handlowa

300 zł/m-c

 • Do 10-ciu dokumentów księg.
 • Sporządzenie rocznego zamknięcia i sprawozdań finansowych – dodatkowy koszt w wysokości jednomiesięcznej opłaty
 • Rozliczenie podatku VAT
 • Dostęp on-line 24/7 do danych finansowych, informacji o wysokości podatków
 • Bezpłatny program do wystawiania faktur sprzedaży
 • Pierwsze 3 miesiące obsługi księgowej za 50% ceny dla otwierających działalność

Usługi kadrowe i płacowe

30 zł/pracownik

 • Przygotowanie umowy o pracę, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • Przygotowanie listy płac, rachunków do umów zlecenia, o dzieło
 • Ewidencja zwolnień lekarskich, urlopów, zmian wynagrodzeń
 • Prowadzenie teczek pracowniczych
Biuro Rachunkowe HomeTax Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (05-261), ul. Legionowa 59c zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579054, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1251635239, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 6 000,00 zł.

HOMETAX © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.